Devana, bohyňa lovu

Devana. Nakoľko Slovanská mytológia nie je veľmi rozšírená, usudzujem, že málo ľudí počulo o tejto Bohyni. Tak isto existujú vyjadrenia, že táto Bohyňa ani nemusí byť skutočná a teda je len akousi hypotetickou Bohyňou. Povesť ale o nej hovorí ako o skutočnej Bohyni, ktorá je dcérou hromovládneho Perúna a Bohyne Lady. V jej existenciu verím

Read More

Posledný pohan: Legenda o Orgoňovej Kýčere

Kedysi dávno, starí Slováci uctievali pohanských Bohov. S touto vierou bola spojená aj mocná kultúra, vďaka ktorej sme tu teraz mi, potomkovia našich predkov. Sme tu aj vďaka kresťanstvu, ktoré nás zaradilo medzi moderné národy sveta. No táto viera si vyžiadala svoju daň. Prišli zákazy, príkazy a tresty. Časť s kultúry sa preniesla ku kresťanskej

Read More

Duchovno

Je všetko náhoda?

Viera, náboženstvo. Niektorí hovoria že prežitok, ktorý nepatrí do modernej doby, ktorá je plná objavov, ktoré nás aj tak bližšie k chápaniu nedostali. Ale, tieto objavy boli u niektorých osôb posadené vyššie ako viera, ktorú označujú ako primitivizmus, alebo niečo nereálne. Paradoxom ale je, že aj oni-ateisti veria. Veria v nič. A aj to je

Read More

Duchovno

Ako je to vlastne s Bohmi

Ľudia sa čudujú, prečo sa im nevodí dobre. Veria v Bohov, alebo v Jednoboha, chodia do kostola, alebo na obrady, no zdar neprichádza. Často sa tiež stáva, že človek verí, príde zdar, ale hneď aj odíde. Takto sklamané duše potom zabúdajú na vyššiu moc, popierajú jej existenciu, alebo na ňu nadávajú. Chyba ale nie je

Read More

Duchovno

V akých Bohov by sme mali veriť?

Ak ste duchovne založený človek, určite ste si položili zápeklitú otázku o tom, ktorý z Bohov je pravý, alebo v ktorého by bolo vhodné veriť. Na tejto stránke ste sa už mohli dozvedieť to, že Hospodin je vyslovene Boh Izraelský, a jeho všeláska prišla len k Izraelcom. Aj napriek týmto dvom faktom, ktoré sú doložené

Read More

Duchovno

Vládne na zemi skutočne len jediný Boh?

Vládne na Zemi skutočne len jeden Boh? Do nebeského kráľovstva sa všetci nedostanú a Ježiš tiež neprišiel spasiť celý svet tak, ako nás to učili. Kde majú miesto ostatní? Skončia v pekle, alebo len pred bránami nebeského kráľovstva ktoré vytvoril Hospodin (áno, pokiaľ ste kresťanom a nepatríte medzi vyvolených)? Z toho vyplýva, že ostatné duše

Read More