blog Zemislava

O mne

Je tomu už pár rokov, čo som sa začal venovať slovanskému predkresťanskému duchovnu, s ktorým je neoddeliteľne spätá aj príroda. Bol to práve vzťah k prírode, ktorý formoval a formuje moje myšlienky dodnes a je to práve príroda, ktorá sa vo svojej celostnej podobe nesie aj v mene, ktoré som si vybral. Zemislav – ten, ktorý slávi Zem.

Zemský had, známy pod menom Ouroboros, je symbolom večného kolobehu. Tento večný kolobeh presahuje všetko, čo je nám známe. V ňom niet života ani smrti v dnešnej binárnej podobe. Hoci sa približovanie zimného slnovratu zdá ako úbytok svetla, jedným dychom to je aj priližovanie sa letných svetlých dní.

Podobne je to aj so samotným blogom. Písaniu som sa venoval aj predtým, no pod menom Zemislav som začal fungovať v roku 2017. Niektoré články sa na blogu nachádzajú dodnes – možno pomôžu niekomu, kto kráča po podobnom chodníku. S niektorými ale dnes už nemožno súhlasiť a tak boli zmazané.

Ďalším významným medzníkom bolo, keď sme spolu s Vlastimilom a Veleslavou v roku 2018 založili Mokošin kruh, ktorý je v súčasnosti jedinou pre verejnosť aktívnou občinou rodnovercov na východnom Slovensku.

Ďalšie príbehy píše život, po odmlke je Zemislav opäť činný. Čo prinesie budúcnosť nevedno, no isté je, že súčasťou tohto príbehu môžeš byť aj ty, čitateľ týchto stránok! 🙂