Mágia a jej podoby medzi Slovanmi

Neoddeliteľnou súčasťou duchovného života predkov bola mágia. Mágia, ako najstarší prejav duchovného myslenia ľudu nás sprevádza už od čias, kedy človek nadobudol schopnosť abstraktného myslenia až po dnešnú dobu, kedy síce vo značne zmenenej, no stále živej podobe je súčasťou života mnohých ľudí.

Prvé, najstaršie magické predstavy pracovali s myšlienkou, že človek kúzelník, dokáže istou dopredu a presne vykonanou činnosťou – rituálom, donútiť skryté sily, alebo im vládnuce bytosti, aby konali v jeho prospech.

Neskôr, možno aj vplyvom prvých náboženských predstáv človek kúzelník zistil, že jeho moc je ďaleko nižšia a jeho snahy o ovládanie prírodných síl boli naivné.

“…postavila se proti náporu větru, z toho vichru byla celá rozcuchaná, a udělala velký kříž proti bouřce takovými velikými gesty od země až do výšky a bouřka nás opravdu obešla.”

Preto sa postupom času zmenilo toto magické vnímanie do takej podoby, kedy sa rituálom mala zabezpečiť žiadaná vôľa bytostí, ktoré sú schopné ovládať prírodné javy, plodnosť Zeme a podobne. Tieto bytosti sa neskôr stali bohmi, ale vráťme sa opäť k mágii.

Dodolica boga moli:
– Oj dodole, mili bože, daj bože daj, sitna rosa,
da zarosi sitna rosa, da potopi celo pole,
Oj dodole, mili bože, daj bože daj, sitna rosa,
celo pole i našeto.
Oj dodole, mili bože, daj bože daj, sitna rosa,
da se rodi berikjeti, berikjeti po poleto.
Oj dodole, mili bože, daj bože daj, sitna rosa,
od dva klasa – šinik žito, od dva grozda – vedro vino.
Oj dodole, mili bože, daj bože daj, sitna rosa,
Dodolica boga moli, boga moli preko pole.
Oj dodole, mili bože, daj bože daj, sitna rosa,
Dodolica bliznakulja, bliznakulja sirotica.
Oj dodole, mili bože, daj bože daj, sitna rosa.


Druhy mágie

Mágia podobnosti

Základným princípom tohoto druhu mágie je, že podobné vyvoláva podobné a tento druh je asi najstarším druhom mágie vôbec. Poznal ho už praveký človek, ktorý nakreslil maľby v jaskyniach – zabité zviera na obrázku sa zabije ľahšie. Bábika, ktorá je bitá, pálená prenesie tieto neduhy na človeka, ktorého táto bábika zosobňuje.

Kontaktná mágia

Táto magická predstava vychádza z myšlienok, že veci, ktoré sa dostali do kontaktu, môžu byť medzi sebou prepojené aj v budúcnosti. Jedným z príkladov môžu byť vlasy, ktoré sa nesmeli len tak vyhodiť, pretože boli prepojené s bytosťou, ktorej patrili a ak by tieto vlasy našla čarodejnica, či zlý duch, danej osobe by skrze tieto jej vlasy mohol škodiť.

Tieto druhy mágie ale nemusíme chápať len ako kúzla, vďaka etnografickým záznamom dnes vieme, že sem patria aj rôzne tabuizované činnosti, napríklad počas tehotenstva. Žena nesmie robiť to a to, inak by to priamo a často škodlivo ovplyvnilo samotné dieťa a zároveň má robiť to a to, čo priaznivo ovplyvní dieťa.

Mágia u Slovanov – čarovanie

Čo sa týka samotnej mágie u Slovanov, bolo by dobré rozlíšiť dobu pohanskú a dobu tzv. “folklórnu”, kedy sa nám čoraz častejšie objavujú rôzne zápisky z pera farárov, ale i národných dejateľov.

Je možné predpokladať, že prvá etapa magickej praxe u Slovanov bola súčasťou náboženského kultu či už v podobe rôznych rituálov, alebo prostredníctvom čarodejníkov, hádačov a vedomcov.

“A jako již dříve od útlého mládí veškerou naději skládal toliko do ochrany Boží, tak hned při počátku svého knížectví, roznícen jsa velikou horlivostí pro křesťanské náboženství, vyhnal pryč ze země všechny čaroděje, hadače a věštce, rovněž dal pokácet a spálit i háje a stromy, které mohl na mnohých místech prostý lid ctít…“

Druhá etapa, je už ovplyvnená kresťanstvom a práve ľudová mágia môže byť príkladom náboženského synkretizmu. Zariekavania, často i škodlivé boli posilňované menami svätcov apod.

Dnes môže stať, že si niekto môže myslieť, že mágia už v spoločnosti a v životoch miesto nemá. No opak je pravdou, stačí sa pozrieť na vrelé pozdravy, ktoré sú tak bežné, že si ani neuvedomujeme, že je to istý druh mágie.

Použitá literatúra
Žítkovské čarování, Jiři Jilík, CPress, 2013, ISBN 978-80-264-0284-8
www.rodnavira.cz
Witches Brew, ilustroval Ka7, deviantArt

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.