Slovansko-árijské védy vs. skutočnosti

V posledných časoch sme svedkami rozšírenia rôznych náuk o slovanstve, ktoré sa považujú za tie jediné pravé, no pritom fakty zbierajú z akejsi alternatívnej dimenzie, mne neprístupnej. Jednou z takýchto filozofií sú aj pomerne rozšírené Slovansko-árijské védy so silným nádychom vedeckej fantázie.

…Ako prví na Zemi pristáli Da-Árici. Prileteli na Vajtmare, kozmickom korábe, ktorý je schopný preniesť vo svojom vnútri 144 Vajtman – malých lietajúcich korábov. Vzhľadom na vojnové udalosti bola Vajtmara poškodená a musela núdzovo pristáť…V tom čase už prebiehala galaktická vojna s Temnými Silami , a preto bolo neskôr dovolené aj iným národom, spojencom Rasy, aby sa na Zemi usadili…[1]

Nuž, mohli by si brať príklad aj svetoznámi režiséri úspešných sci-fi filmov. No ale poďme k veci. Keďže sa tieto nadpozemské bytosti všemožne snažia prebiť “výmysly historikov” svojou “pravdou” a atakovať ľudí, ktorí nerobia “po védicky” tak som sa rozhodol, že im predsa len venujem jeden článok. V ňom položím do priamej konfrontácie históriu s týmito fantáziami.

 

História a dejiny

Ak sa dostanete do debaty s nejakým zapáleným védistom, tak ten vám po chvíli povie, že fakty, ktoré mu vykladáte sú podfuky, pretože citujete s histórie a tá je zámerne prekrútená proti slovanom.

Aby sa zahladili stopy po skutočnej minulosti – našich dejinách, bolo vykonaných veľa vecí. Jednou z nich sú požiare starých knižníc, ktoré uchovávali prastaré texty minulosti. Keďže všetky sa týkali skutočnej minulosti Slovanov, tak po ich zmiznutí zmizla aj naša minulosť nuž a ľudia dostali históriu – ktorá ako slovo pochádza zo staroslovienskeho (H I) Z(S)  TÓRY JA (t.j. som). Význam slova je: rozprávanie o minulosti judského národa. Čítate dobre – judského, nie slovanského. [2]

A čo na to etymologický slovník?

história, dejiny; dejepis; príbeh, udlasoť’ (od 17. stor.) ° Z lat. historia, čo je prevzatie z gr. historia , písomná správa o svojich pozorovaniach, skúsenostiach ap.’ , od gr. historeō, som svedok, svedčím, rozprávam (o pozorovanom)’, odvodeného od gr. histōr, kto o niečom vie, svedok’ ktoré súvisí s gr. eidon , videl som’, oida, viem (príbuzné s vidieť, vedieť) [3]

Takže vidíte, žiadne z tóry ja (som) sa nekoná.

 

Slovania nepili alkohol

Ďalším obľúbeným športom védistov je presviedčanie, že Slovania nepili alkohol a vraj nám ho priniesli až kresťania, aby nás oslabili a porazili. Neskôr sfalšovali pramene, aby sme si mysleli že pili a mali taktiež povolenie na pijatiku.

Existuje pôvodné Dedičstvo našich Predkov, ale aj množstvo iných podaní Slovanstva. A tak o Slovanstve dnes učia školy čiernej mágie, cudzinci – nájdete aj čierne magine z Anglicka – aj domáci jazyčníci s ich „povoleným“ alkoholom či krvavými obetami. Práve rozdiel medzi Pohanmi a Jazyčníkmi je v našom prostredí nepochopený, a teda prehliadaný. Jazyčníci boli v minulosti tiež použití na našu likvidáciu. Spravidla je to zmes kresťanského učenia, gréckeho polyteizmu, vybraných čriepkov Starej Viery, ale ja demokratického liberalizmu. [4]

A čo na to hovorí Slovanský obradný obyčaj?

Slované mají také jednu zvláštní pověru: při hostinách a pitkách nechávají kolovat misku, nad níž pronášejí slova – a nemůžu říci, že slova posvěcení, nýbrž znesvěcení – ve jménu bohu dobrých  i zlých, pretože vyznávají, že všechcen zdar a štěstí řídí dobrý bůh, zlý bůh pak všechno neštěstí. [5]

Konstantin Vasilijev

 

Možno by toto bolo niekomu málo, alebo by mohol označiť západných Slovanov za dekadentných, pretože zabudli na Ruské chodníčky. Nuž presuňme sa teda na Kyjevskú Rus.

V roce 986. Přišli Bulhaři Mohamedovi víry a pravili: “Ty, kníže, jsi moudrý a rozumný, ale zákon neznáš, uvěr v náš zákon a pokloň se Mohamedovi.” Vladimír řekl: “Jaká je vaše víra?”…Vladimír je poslouchal, neboť sám ženy miloval i mnohé smilstvo a znělo mu to sladce. Ale nelíbilo se mu toto: obřezaní údů, nejedení vepřového masa a o pití přímo řekl: “Pro Rusi je pití radost, nemůžeme bez toho být.” [6]

 

Odin je Slovanské knieža

…Príchod Slovanov a Árijcov k jazeru ešte neznamenal koniec pochodu, pretože vytýčeným cieľom bola  Škandinávia, o ktorej žreci na čele s Ilmerom dobre vedeli…Spor mladých a starých vyriešil sám Ilmer, ktorý dal povolenie kniežaťu Odinovi zobrať mladých a silných družinníkov a pokračovať v pochode s cieľom prieskumu cesty do Škandinávie…Táto mimoriadne úspešná výprava spôsobila značný psychologický zdvih vo vedomí tých Slovanov a Árijcov, ktorí patrili do vojska Odina. Odteraz sa úspech akejkoľvek výpravy prestal spájať s poznaním žrecov, ale už iba s osobnými kvalitami a úspechmi kniežaťa alebo vojvodcu. Nie je preto nijakou náhodou, že knieža Odin bol zbožstvený svojimi rovesníkmi a nasledovateľmi spomedzi potomkov Škandinávcov…[7]

Odin
Odin na náhrobnom reliéfe 8.storočia zo švédskeho Gotlandu

Nuž vidíte, Odin je napokon Slovanské knieža, ktoré bolo po svojej smrti zbožstvené. Nuž, čo by na to povedal sám Odin, ktorý deväť dní visel na svetovom strome, obetovaný sám sebe, aby dosiahol múdrosti?

Ódin- spojuje se obyčejně s Óðr od subst. aeði, něm. Wut- zuřivost, též posedlost, vznícená mysl i rozum. Ódin je nejvyšším bohem vyšší spoločenské vrstvy. Představuje rozumovou sílu, je mistrem kouzel, vládcem run a kouzlem získal i nápoj básniků. Tvoří protiklad k Tórovi, představiteli hmotné síly, oblíbenému bohu sedláku. Ódin (něm. Wotan) byl bohem kontinetálích Germanů a do Skandinávie se zřejmě dostal druhotně. [8]

Nakoniec musím dodať, že neočakávam, že nejaký zapálený vyznávač Véd zmení svoje presvedčenie. Pravdupovediac, nie je to ani poslaním článku. Článok som napísal preto, aby si ľudia neznalý tematiky mohli informácie overiť a nešíriť fantázie podnikateľov hrajúcich sa na spasiteľov a konieckoncov nevrhať tak na stále krehkú obrodu zlé svetlo.

(Venované Kamilke…ona vie ktorá to je)

 


Použitá literatúra

[1]Osídlenie Midgard- Zeme a udalosti pred potopou [online]: https://www.tartaria.sk/zaklady/hviezdy-a-zeme/51-osidlenie-midgard-zeme-a-udalosti-pred-potopou

[2]Slovensko a Slovania v krivých zrkadlách Mauro Orbini: Tartari vo vojsku Svätopluka [online] https://www.tartaria.sk/hladanie/uzitocne-veci/77-slovensko-a-slovania-v-krivych-zrkadlach-mauro-orbini-tatari-vo-vojsku-svaetopluka

[3] Stručný etymologický slovník slovenčiny, Ľubor Králik, Veda, 2015, ISBN-978-80-224-1493-7

[4]Pandorina srkinka [online] https://www.tartaria.sk/hladanie/uzitocne-veci/379-pandorina-skrinka

[5] Helmold z Bosau Kronika Slovanů,  Argo, 2012,  ISBN 978-80-257-0786-9

[6] Vyprávění o minulých letech, aneb Nestorův letopis ruský, Michal Téra, Pavel Mervart, 2014, ISBN 978-80-7465-119-9

[7]V poli aj Odin vojakom [online]: https://www.tartaria.sk/dedicstvo-predkov/umenie-boja/167-v-poli-aj-odin-vojakom

[8] Edda, Ladislav Heger, Argo, 2004, ISBN 80-7203-533-9

 

7 thoughts on “Slovansko-árijské védy vs. skutočnosti

  • Ako by povedal môj kamarát : pičovina pán farár. Väčšina z toho sú neobjektívne veci ktoré sú úplne mimo vec. Proste reč zatrpknutej osoby ktorá silou-mocou chce zaujať. Napr. To o Odinovi. Hmm žeby tu niekto nevedel že naši predkovia sú naši bohovia? Odin je tiež nás Boh lebo je to náš predok. Aj ja som boh pre svoje deti lebo som ich predok. A to o pití? To že dali kolovať misu ešte neznamená že tam musel byť naliaty alkohol. K tomu za tým sa ani nevyjadrujem, autorovi radím nech si niečo naštuduje, nevytrháva veci z kontextu a keď považuje za literatúru tartariu tak vidím že sa tomu venoval asi 2 hodiny zo svojho života. Tartariu veľmi veľa ľudí už neuznáva a dezinformácie na tej stránke sú už samozrejmosťou. Je mi ľúto že niekto nevie ani o čom to je ale ide tu vyprávať.

    • Drahá sestra v Pyju, dezinfomácie sú samozrejmosťou celého hnutia Slovansko-árijských véd. Verte si čomu chcete, neberiem vám vašu božskosť aj keď je to ďalšia pofiderná interpretácia kultu predkov, ktorá vám pozdvihne vaše egá a stlmí pocity menejcennosti.

      Jediné, o čo mi ide je „očista slovanstva“ od týchto bludov čo si páter Pyj navymýšľal počas svojho preskakovania od duchovna k duchovnu a ktoré sa pomaly šíria po Slovensku. Je mi ľúto, že aj napriek vašej náuke „zdravomyslia“ nevidíte za oponu projektu SA véd 🙂

  • Si naštuduj Indoeurópske duchovné tradície od pána Mgr. Jána Kozáka a potom píš o našej duchovnej tradícii. Mýty a legendy majú všetky náboženstvá a viery na svete. Tým ak sa zapodieva niekto, kto rozoberá vieru tak je amatér. Naštuduj si Vieru a jej všetky aspekty a tak rozmýšľaj, čo je židokresťanstvo a jeho viera v hada a spodných pozemských kravavých energií a o čom je Védické ponímanie sveta a viera v duchovno.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *