O mne/Moja vízia

O mne

Zemislav. Meno, ktoré som si zvolil na obrade Vynášania Moreny roku 2016. Vieru našich predkov, Slovanov som obradne prijal asi po 3/4 roka potom, čo som ju prijal vo svojom duchu. Predtým som bol kresťanom, no môžem povedať, že táto viera ma nenapĺňala, ba dokonca mi zamkýnala myseľ. To som zistil až odstupom času, ktorý mi ukázal všetky nedostatky kresťanskej viery. Čas mi taktiež ukázal, ako slabo pochopili kresťania písmo a ako aj tí najväčší kresťania porušujú zákon od Hospodina zoslaný.

Po tom, čo som v duchu prijal vieru našich predkov, môj život sa otočil. Bol som znovuzrodený. Napájaný silou predkov a silou mocných Bohov, ktorí v dávnych časoch vládli Slovanskému svetu som sa vybral na novú cestu, ktorá vedie k miestu, kde dávny predkovia odložili svoju múdrosť. Táto múdrosť nás ako jediná môže zachrániť, keďže ľudia svojou neznalosťou ničia sami seba a aj svoje okolie.

Reťaze, ktoré držali môjho ducha boli po zapudení kresťanstva pretrhnuté

Som ten, ktorý oslavuje Zem. Zem to nie len mrtvá hruda, ktorú môže hocikto znivočiť. Zem je život. Keby nebolo Zeme, nebolo by ani človeka. Môj vzťah k Zemi je silný, aj preto som si zvolil toto meno. Múdrosť predkov nám hovorí, ako užívať bohatstvo Zeme a neznivočiť ju.

Zem je živá

Na mojej ceste tak isto hľadám koreň, teda “nastavenie Slovana” vďaka ktorému bude Slovanský rod prekvitať. Na tejto ceste ma sprevádzajú Bohovia, z nich nájznámejší je hromovládny Perún. Jeho žiadam o silu, zdravie. On mi silu a zdravie dáva. Nech ju dáva aj Vám ostatným, roduverným Slovanom.


Čo vlastne robím?

Snažím sa nájsť a účinne skĺbiť staré a nové. Toto jedinečné spojenie vám dokáže zabezpečiť úspešný život. Moje články odhaľujú a propagujú tisícročné múdrosti našich predkov, ktoré sa osvedčili, teda fungujú.

Ale ak chceme rásť a chceme aby sa na našu cestu pridali ďalší, náš spôsob musí byť živý. Nesmieme sa zamknúť na jednom mieste a tvrdošíjne stáť. Som presvedčený, že len málokto chce byť mníchom a večne meditovať, alebo žiť v lese bez dotyku s modernou civilizáciou. V neposlednom rade nie každý môže byť duchovným, alebo prírodným človekom na 100%.

 

DUCHOVNO-ZDRAVIE-ŽIVOT-PRÍRODA-TRADÍCIA

 

Moja vízia je jednoduchá. Stačí nájsť a zaviesť si do života harmóniu týchto piatich prvkov. Vďaka tejto harmónii sa váš život ustáli, lebo vaše vnútro nebude musieť zápasiť s tým čo chce a nechce byť. Dá sa povedať, že budete ako normálny človek. Budete obyčajne žiť, zabávať sa, no zároveň budete duchovne aj telesne zdraví. Váš život bude šetrnejší k životnému prostrediu. A poslednou výhodou je, že nezabudnete na dedovizeň a zvyky, ba dokonca ich budete môcť odovzdať ďalšej generácii.

vízia

Ako si už nastavíte veľkosť týchto prvkov,  je na vás. Môžete byť viac duchovne, alebo aj životne založený. Môžete jasne ukazovať svoj vzdor. Alebo môžete byť neobyčajným človekom, v koži obyčajného človeka. Na mojom blogu nájdete spôsob a informácie, ako zmeniť svoj život. Nedávam ale žiadne konkrétne tipy, lebo ako je na strome každý list iný, tak je aj každý človek iný. Čo môže pomôcť jednému, nemusí druhému. To väčšinou ľudia nechápu. A v tom je unikátnosť môjho blogu.