O mne/Moja vízia

O mne

Aj ja patrím k ľuďom, ktorí v určitom okamihu svojho života ucítili volanie rodných koreňov a duchov našej krajiny. Postupne som začal načúvať prastarým silám a objavovať dávno zabudnuté poznanie, ktoré bolo v dávnych dobách žité, no neskôr prerušené exotickou vierou, ktorá ho svojim spôsobom pretvorila.  Bohovia sa ale rozhodli tak, že po dlhom období znova začnú povolávať duše k prastarej viere. A tak sa začala aj moja cesta.

Zemislav, Kračún 2018

Na cestu predkov som obradne vykročil počas obradu vynášania Moreny v roku 2016. Dlho som si nevedel nájsť meno, ktoré by ma vystihovalo a bolo by zároveň originálne, až vo mne zvíťazila láska ku krajine, ktorá mi dáva život. Ale nie je to len môj kraj, ktorý mám rád. Uvedomujem si zemskú celistvosť a tak som si zvolil meno Zemislav. Teda ten, ktorý oslavuje Zem.

Napájaný silou starobylých bohov som vykročil na cestu životom, ktorá ponúka ako aj dobré, tak aj zlé. Sú to práve bohovia, predkovia, dávne sily a ich múdrosť, ktoré dokážu okoreniť život tým správnym korením a zmierniť tak ťažkosti ktoré život prináša. Na tejto ceste som sa naučil už mnohé, no mnoho poznania na mňa ešte len čaká. Ale to čo už viem, som sa rozhodol posúvať ďalej skrze tento blog.


Moja vízia

Postupom času sa blog vyprofiloval ako stránka prinášajúca reálny pohľad na dejiny, bez zbytočného romantizmu a prikrášľovania skrze etnickú príslušnosť.

Cieľom môjho blogu je aj nadalej prinášať zaujímavé články týkajúce sa histórie, duchovna – pohanstva “archaickej doby” a skrze tieto články pomáhať budovať pohanskú vieru 21. storočia.

Blog sa prikláňa k ceste tzv. etnického pohanstva, ktoré nenesie prvky spasiteľskej viery a zameriava sa výhradne na pozemský život – na ktorý sa konieckoncov sústreďovalo aj pohanstvo našich predkov.

Blog je  voľnočasovou aktivitou – ktorá paradoxne zaberá aj viac, ako len voľný čas. Prinášať články, ktorých zdrojová literatúra je dohľadateľná nie je záležitosťou krátkej chvíle, ba práve naopak.

Preto som vďačný za každé šírenie a pozitívnu spätnú väzbu. Samozrejme, aj krititka je dobrá, pokiaľ je objektívna a hlavne založená na faktoch.