Vládne na zemi skutočne len jediný Boh?

Vládne na Zemi skutočne len jeden Boh? Do nebeského kráľovstva sa všetci nedostanú, kde teda majú miesto ostatní? Skončia v pekle, alebo len pred bránami nebeského kráľovstva ktoré vytvoril Hospodin (áno, pokiaľ ste kresťanom a nepatríte medzi vyvolených)? Z toho vyplýva, že ostatné duše sa rozdelia medzi ostatné Božstvá a pôjdu tam, kde ich ostatné Božské bytosti zavolajú. Z toho ďalej vyplýva, že svet Bohov funguje inak, ako nás to učili. Ako potom ale funguje?

Všetko sa točí. Zem, Luna, Slnko. Celý vesmír sa točí. Všetko má tvar kruhu. Predstavte si obrovský kruh, ktorý prelínajú ďalšie a ďalšie kruhy. Všetky majú isté spoločné body. Posledný s predposledným, predposledný s tým pred ním. Tým je zabezpečené to, že aj posledný kruh dokáže ovplyvniť kruh prvý. To znamená, že všetko je zo všetkým previazané. Najväčší kruh, v ňom sú mocné sily. Božstvá, ktoré vytvorili vesmír, tvorcovia. Druhý kruh, v ňom sú potomkovia prvotných síl, synovia a dcéry najvyšších Bohov, vládcovia a budovatelia galaxií. V ďalšom kruhu sú vládcovia slnečných systémov v galaxiách, pod nimi Bohovia planét a nakoniec Bohovia zemí na planétach.  Bohovia “sedia” za jedným okrúhlym stolom, radia sa medzi sebou o chode planét a galaxií, prípadne medzi sebou bojujú o jednotlivé planéty a kraje. Ak nejaký Boh prehrá boj o kraj, odíde z kraja v ktorom pôsobil a prenechá ho víťazovi. Na zemi to vidíme ako plošnú zmenu náboženstva a zabudnutie na Božstvá. Ale Bohovia sú nesmrteľní, preto si môžu prehratú zem hocikedy znovu vydobiť. Bohovia neumierajú, len upadajú do zabudnutia. Ovšem ak neberieme do úvahy úplný koniec, počas ktorého môžu niektoré z Božstiev zaniknúť.

Perún, Odin, Cocidius, Héra, Anubis, Hospodin a mnoho ďalších Bohov. Každý z  nich  patril k inému národu a inému kraju. Perún, staroslovanský Boh blesku, pôsobil v kraji Slovanov. Odin, Boh múdrosti a veštenia, pôsobil v kraji Germánov. Cocidius, Boh vojny, v kraji Keltov. Héra, Bohyňa rodiny, manželstva, v kraji Grékov. Anubis, Boh posmrtného života a podsvetia, v kraji Egypťanov. Hospodin, univerzálny Boh, v kraji Židov.

Ako vidíte, Bohov je viac. A ešte oveľa viac ako som ich pre príklad vymenoval. Tieto všetky Božstvá majú na starosti isté úkony, ktorými sa môžu nazvájom ovplyvňovať. Bohovia sa taktiež starajú o obyvateľov krajov a prinášajú mu zdar, prípadne ho nezdarom odmenia za nejaké prehrešky. Bohov je mnoho, ak keď pre  uctievačov univerzálneho Boha je toto neprijateľné. Ale, nakoniec aj jedno z prikázaní kresťanov zakazuje uctievať iné Božstvá. Ak by žiadne neboli, prikázanie by bolo zbytočné.

(Toto ponímanie nevylučuje žiadne z náboženských ponímaní Bohov, ba niektoré svojim spôsobom aj potvrdzuje.)