Veľký zákon

Tik tak. Tik tak. Najmenšie koliesko sa točí okolo svojej osi, poháňa koliesko, ktoré je trošku vyššie. To sa začína pohybovať. Točí sa. Zúbky zapadajú do ďalšieho kolieska, ktoré sa začína točiť. To už prinesie výsledok. Na hodinách napríklad to, že sa pohne ručička. Na Zemi to znamenalo to, že sme boli bližšie k raju. Takto sa to možno všetko na Zemi začalo. Jeden Boh vytvoril koliesko, druhý precízne pokládol zúbky. Až bolo dielo hotové, Bohovia ustanovili zákon, podľa ktorého bude všetko pracovať. Bohovia spojili svoje sily, roztočili koleso, vložili do zúbkov zákon. Bohovia boli zákon. Postupne sa roztočilo aj to najmenšie koliesko. Zákon bol aplikovaný. Koleso bola Zem, zúbky bytosti v nej. Iné kolesá zas boli živly. Živly pomáhali roztáčať kolesá. Samozrejme, je to obrazné pomenovanie. Je to jednoduché vysvetlenie Veľkého točivého zákona, ktorý poznali aj naši predkovia. Bol pod iným názvom, vysvetlili si ho inak. To už my nevieme ako. Texty boli zničené. Ostali len znaky. Svastika, kolovrat. Obe znaky sa točia. Môžme to brať ako potvrdenie poznania kolobehu, točivého zákona. Točivý zákon je podstatou všetkého. Jar, leto, jeseň, zima. Kolobeh. Zem obieha okolo Slnka. Kolobeh. Aj spoločnosť je kruh. Každý má ten istý hlas. Stačí jeden vypadnutý zúbok a všetko sa mení. Harmónia sa narúša, prichádzajú následky.

Do Veľkého zákona patria všetky zákony, ktoré ho spoločne tvoria. Patrí tam aj zákon života a smrti. Patria tam zákony, ktoré nám kážu, aby sme sa zriekli materiálnosti. Patria tam aj zákony, ktoré nám hovoria, že by sme sa mali zrieknuť aj pôžitkov. Všetky zákony majú ale svoje hranice. Aj zákon života a smrti. Ak nebudeme umierať, ale len žiť, Zem sa preľudní, vďaka čomu sa naruší harmónia. Preto musíme aj umierať. Musíme si aj užívať, aby sme mali viacej radosti, aby bolo viacej šťastia. Musíme si aj odrieknuť, aby vyrástol náš duch. Aby sme spoznali vyšší zákon. Všetko musí mať svoju mieru. Všetko musí byť v harmónii, inak sa zničí niečo iné. Zničenie niečoho zas vyvolá ďalšie zničenie.

Preto boli dni, kedy bolo niečo zakázané. Inokedy zas boli dni, kedy bolo niečo dovolené. Napríklad také oslavy letného slnovratu. Ľudia boli vtedy sexuálne neviazaní. Ak bol muž neplodný, žena mohla otehotnieť, spoločenstvo pretrvalo. Nevera bola odpustená. Boli zas dni, kedy sa trebalo postiť. Boli dni, kedy trebalo oslavovať priam do odpadnutia. Všetko malo svoje opodstatnenie. Každý zákon sa musel dodržiavať, no ale aj nedodržiavať. Bolo potrebné nájsť rovnováhu.

Nehovorím ale o zákonoch, ktoré prinieslo kresťanstvo. Aj tieto zákony patria do Veľkého zákona. No z Veľkého zákona boli vyňaté. Boli zbavené prirodzenosti. Zakázali prirodzenosť, boli postavené nad Veľký zákon, teda nad celok. No tento Veľký zákon sa obísť nedá. Dá sa podľa neho len riadiť. Každé vybočenie prináša následok. Je potrebné nájsť celý tento zákon, ale aj vysvetliť to, že je potrebná harmnónia, súlad. Je potrebné ho aj pochopiť. No ešte viac ako potrebné je podľa neho žiť.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *