V akých Bohov by sme mali veriť?

Ak ste duchovne založený človek, určite ste si položili zápeklitú otázku o tom, ktorý z Bohov je pravý, alebo v ktorého by bolo vhodné veriť. Na tejto stránke ste sa už mohli dozvedieť to, že Hospodin je vyslovene Boh Izraelský, a jeho všeláska prišla len k Izraelcom. Aj napriek týmto dvom faktom, ktoré sú doložené samotnou, ako ju niektorí nazývajú, knihou kníh, teda Bibliou- základným stavebným kameňom kresťanskej vierouky, mnoho ľudí verí aj naďalej tomu, že je len jednoboh, teda univerzálny Boh, ktorý ovláda všetko a zoberie nás k sebe všetkých. Poväčšine je tento jednoboh Hospodin. Prečo vôbec existujú iné Božstvá? Ktorú z pestrej škály vieroúk by sme si mali vybrať?

Niektoré národy a krajiny si aj napriek silnejúcemu tlaku jednoboha Hospodina udržali svoje náboženstvo a svojich Bohov uctievajú aj teraz. Dokonca vo veľkej miere. Napríklad taká Ázia.

V Európe sa ľudia ale poddali kresťanstvu a na svojich prvotných Bohov zabudli. Svojich prvotných Bohov sa vzdali Slovania, Germáni ale aj Kelti. Prechod nebol jednoduchý, vyžiadal si životy mnohých, ale neskôr sa zdalo, že prechod na novú vieru priniesol národom zdar. Veľká Morava si vďaka prijatiu udržala svoje postavenie, Germáni už nemuseli znášať ostrie meča Ríma. Až neskôr sa ukázalo, čo nám to prinieslo. Nová viera a kultúra zničila časť našej pôvodnej kultúry a z druhou časťou splynula. V momente, keď národ stratí kultúru, stráca aj svoju identitu a pomaly upadá do zabudnutia. Vari nás to obišlo? Neobišlo. Stratili sme hrdosť našich pradedov, odlúčili sa od matičky zeme. Trpí matička zem a trpieť budú naše deti. Správy hovoria, že Európa vymiera kvôli nízkej pôrodnosti. Stará civilizácia, ktorá postavila Európu už čoskoro vymrie a tá nová si nepamätá život svojich pradedov, alebo s ním doslova opovrhuje. Na scéne je morálny a hodnotový úpadok, ktorý zničil aj mocnú Rímsku ríšu. A už spomínaná Ázia? Jej sa darí, náboženstvá ako hinduizmus, budhizmus, taoizmus sú prevládajúce. Číne sa veští veľká budúcnosť, dokonca sa čoraz viac začína na školách vyučovať ich jazyk. Populácia Ázie je veľká, ba až neúnosná. A kresťanstvo má stále malé zastúpenie. Kto vie ako by to bolo, keby bolo aj v Ázii kresťanstvo celoplošne uznávané.

A tak ktorého Boha by sme mali uznávať? Možno Vám to už vyplynulo z textu vyššie napísaného. Uznávať by sme mali tie Božstvá, ktoré sú nám rodné. Tie Božstvá, z ktorými sa národy vybudovali. Teda čo sa nás Slovákov a ostatných Slovanov týka, mali by sme uznávať staré Božstvá. S nimi je spojená aj mocná kultúra, ktorá nezhynula, len drieme a čaká na chvíľu, kedy sa znova zobudí a zocelí náš ľud.  Stará viera to nie je viera v ničoty, je to viera v mocné Božstvá, vďaka ktorým sme zabrali veľkú časť Európy. Veď, koľko ľudí sa bojí, keď hromovládny Perún v búrke strieľa blesky?