Rozmanitosť našej kultúry

Rozmanitosť. Slovo, ktoré je v poslednom čase veľmi skloňované. Slovo sa používa najmä v spojení ľudskou spoločnosťou, ktorá vraj nie je rozmanitá. Rôzne zoskupenia hlásia, že krajiny sveta nie sú rozmanité. Väčšinou tým nemyslia krajiny ako Nemecko, Anglicko, ktoré je aspoň čo sa farby pleti týka, rozmanité. Farba pleti hraje v rozmanitosti veľkú, ba priam hlavnú úlohu. Rozmanitý je len ten, kde jedna farba strieda druhú. Rozmanitý je len ten, kde jeden jazyk, jedna kultúra, strieda druhú. Bohužiaľ osoby, ktoré hlásajú tieto správy, nemajú široký rozhľad v rozmanitosti. Pozerajú na farbu pleti  a pritom žiadajú, aby sme pristúpili k modernej rozmanitosti. Ako som už spomenul, tieto osoby nemajú veľký rozhľad, niečo im uniká. Ľudia väčšinou hľadajú pravdu, pozerajú do diaľav, pod kúty, no pravdu nenájdu. Pravda je ale hneď pred nami, neskrýva sa, len treba otvoriť oči a vnímať. Rozmanitosť je tu, hneď za rohom! Každý dobre pozná detvianske kroje, ktoré nájdeme, už ako názov napovedá, v Detve. Pôjdeme prstom po mape, stačí len po Slovensku, prejdeme pár dedín ďalej a niet kroja, ktorý by sa podobal asi najznámejšiemu druhu krojov na Slovensku. Pokračovať môžeme zvykmi, tancami, piesňami. Tak isto zoberieme čo i len jedno slovo z nášho jazyka. V každom kraji, ba priam aj obci, sa to slovo hovorí inak. Nie nadarmo sa hovorí: “INÝ KRAJ, INÝ MRAV.”  

Kroj zo Spiša
Kroj z Detvy