Príbeh v článkoch ukrytý

Možno ste si doteraz mysleli, že články na tejto stránke sú písané náhodou, ale opak je pravdou. Tieto články kopírujú cestu, na ktorú som nastúpil v čase, kedy som už ďalej nevládal znášať všetko to, čo sa deje okolo. Táto cesta, po ktorej kráčam aj teraz mi priniesla mnoho zdaru, ale aj posmechu od ľudí, ktorý buď kráčajú s prúdom, alebo nemôžu zniesť to, že duchovné články vyvracajú ich doterajšie ponímanie. Aj keď poradie niektorých článkov sa nezhoduje s tým, ako som po tejto ceste šiel, obraz, ktorý doposiaľ napísané články tvoria je ľahko pochopiteľný. Poradie článkov som vymenil preto, aby čitatelia lepšie pochopili poznanie, ktoré som na svojej ceste našiel. Články, ktoré tu doposiaľ sú a budú neskôr vymenované v príbehu, mi budú slúžiť ako plavidlo, ktoré využijem na náročnú plavbu proti prúdu. V tomto príbehu, budú články kopírovať moju cestu, takže nebudú v takom poradí, ako boli na stránku pridané. A tu je už samotný príbeh.

 

Prvý krok na novej ceste(článok symbolizujúci zlom)

Prichádzal bod zlomu, všetko sa rútilo, lámalo, ničilo. Cítil som, že sa už ďalej ísť nedá. Zastavil som sa, zamyslel, no nevedel som prísť na to, čo bude ďalej. Nakoniec som si cestu našiel, alebo si ona našla mňa? Neviem, ale nastúpil som na túto cestu. Mnoho sa zmenilo, veľa ponímaní som zanechal. Začal som sa viac zamýšľať, zmenil svoje životné filozofie.

Netrvalo dlho, a ukázali sa následky toho, že som zmenil cestu. Na tomto chodníčku som si zvolil, že budem ešte viac plávať proti prúdu, než ako som plával doteraz. Ľudské bytosti, ktoré videli že som sa vydal opačným smerom, začali sa mi posmievať, poväčšine za chrbtom. Pochopil som, že čím viac budem ďalej od smeru ktorým oni budú, tým viac sa budú vysmievať. Vysmievanie sa mi stalo akými ukazovateľom správnosti cesty. Ale aby som bol presný, cesta mi priniesla zdar, ktorý stojí za pár posmeškov na moju adresu.

Keďže sa všetko lámalo, začal som sa zaujímať o veci, ktoré sa lámali. Ako prvému som sa začal venovať duchovnu, konkrétne kresťanstvu, ktoré ma viedlo veľmi dlho. Počas štúdia Biblie som zistil, že všetko o čom mi rozprávali a tvrdili mi, že je to nezlomná pravda, nie je celkom tak. Zistil som, že do kráľovstva nebeského, sa všetci nedostaneme. Dosť ma to prekvapilo, preto som sa začal nad všetkým zamýšľať. Všetko poznanie, ktoré som dovtedy nadobudol som porovnával, spájal s poznaním, ktoré mi bolo dovolené vidieť na začiatku chodníčka a taktiež pri bode zlomu. Uchýlil som sa do prírody, do lesa, pod stromy, kde sa mi lepšie rozmýšľalo. Začal som rozjímať pod dubom. Počas rozjímania som prišiel na mnoho vecí, napríklad na to, že na tejto zemi pôsobí viac Bohov, a nie len akýsi Jednoboh. Prišlo mi to logické, keďže kráľovstvo Všeboha Hospodina je určené len tak úzkej skupine ľudí a taktiež Ježiš, stelesnenie samotnej lásky neprišiel k celému svetu, ale len k úzkej skupine ľudí. Stále viac a viac som chodil do lesov, rozjímať, naberať novú silu. Počas rozjímaní som si lámal hlavu nad ťažkou otázkou. Nevedel som, ktorého z Bohov by mali ľudia uznávať. Trvalo mi dlho, kým som zistil, že ľudia by mali uznávať tých Bohov, ktorí dovolili národu vzniknúť, teda Bohov rodných. Veď ak by nebolo našich Bohov, neboli by sme ako Slovania vznikli a už vôbec by sme neobsadili väčšinu Európy. A ak by nebolo našich Bohov, prečo sme hneď neverili vo všemocného Všeboha, Jednoboha, ktorá “hlása” všelásku (slovník) Hospodina?

A tak som nastúpil na cestu, ktorá zmenila moju vieru. Moje chápanie Božského sveta mi prinieslo zdar a tak mi nič iné neostáva, len sa podeliť o to chápanie. Začal som uznávať Slovanské staré Božstvá, z ktorých najznámejší je asi hromovládny Perún.

 

Na svojej ceste som nenašiel len poznanie, ktoré som teraz týmto “príbehom” opísal. Poznania je viac, len ešte neprišiel správny čas na to, aby som ho prepísal do slov, z ktorých vyskladám vety, ktoré potom opíšu to, čo som našiel na chodníku, po ktorom kráčam. Týmito článkami, ktoré teraz tvoria akýsi ucelený obraz začiatku mojej cesty som si postavil plavidlo, ktoré mi poslúži v náročnej ceste. Prúd je mocný, loď je teraz hotová, mne sa bude azda ľahšie plávať proti mocnému prúdu. Aj vďaka tejto lodi, tu budú pribúdať články, ktoré posilnia Vášho ducha, ale aj samotné telo. Tak čo, vykročíte aj Vy na nový chodníček?