Pre koho skutočne prišiel Ježiš?

kresťania

Na mojej stránke ste sa dočítali, že do Božieho kráľovstva sa len hocikto nedostane. Možno si už nie ste istý, na čo vôbec je kresťanstvo tak rozšírené. Nie je to zbytočné? Ku komu potom prišiel Ježiš, keď aj tak sa do nebies dostane len skupina vyvolených, a na svete sú miliardy ľudských duší?

 

Ježiš. Pozná ho takmer celý svet, bez ohľadu na vierovyznanie. Niektoré náboženstvá uznávajú, že žil. To že žil, nepopieram ani ja. Ale ku komu prišiel? Kresťanstvo nás učí, že prišiel, aby spasil celý svet a následne vďaka jeho spaseniu  sa celý svet ľudí dostal do nebies. Dokonca aj ľudia, ktorý žili dávno pred kresťanstvom,  o Ježišovi ani len nesnívali. Kresťanstvo nás učí, že prišiel, aby ukázal príklad všetkým vtedajším ľuďom, ale aj budúcim generáciám. Ďalej učí, že by sme mali žiť ako on, teda nevykonávať hriechy a byť pred nebeským otcom čistý, aj keď to sa nedá, lebo on bol syn Boží a my sme hriech jednak už zdedili a jednak ho nevieme prestať vykonávať.  

Takže, podľa kresťanského ponínamia Ježiš prišiel, aby sňal hriechy z každého človeka a naučil nás žiť tak, aby sme boli Hospodinu milý. Ale to nebude celkom tak. Samotná Biblia, kameň kresťanstva hovorí, ku komu bol Ježiš vyslaný:

Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidónu. A hľa, kanaánska žena prišla z oných končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Dcéra sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. On jej však neodpovedal ani slovo. I pristúpili k nemu učeníci a prosili Ho: Odbav ju, lebo kričí za nami. Odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Ale ona prišla, padla Mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi! On však odvetil: Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteňatám.  Odpovedala mu: Áno, Pane, ale veď aj šteňatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. Na to jej povedal Ježiš: Ó, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa stane, ako chceš! A ozdravela jej dcéra v tú hodinu. (Evanjelium podľa Matúša)

 

Hľa, Ježiš, samotná láska, odmietol pomôcť prosiacej žene. Nakoniec jej síce pomohol, ale nebyť učeníkov a v neposlednom rade aj jej až otravného prosenia, nebol by jej asi pomohol. Pre odchovaného kresťana, ktorý vzorne chodil do kostola, je to ako keby ste ho obliali vedrom studenej vody. Ja osobne som tieto pasáže v kostole nikdy nepočul, tiež som sa čudoval keď som sa to dočítal. Najviac ma prekvapil dôvod odmietnutia. Žene, ktorá ho úpenlivo prosila, povedal, že on prišiel LEN K IZRAELCOM (žeby rasizmus?). Ak prišiel len k Izraelcom, nepatrí jeho učenie potom len národu Izraelskému? Ďalej z toho vyplýva, že krv, ktorá obmýva hriechy, nepatrí nám všetkým, ale len Izraelcom. Potom aj viera miliónov kresťanov je zbytočná. Zbytočne veria, lebo Ježiš prišiel len k Izraelcom. Zbytočne veria, že sa dostanú do neba, keď aj toto samotná Biblia popiera.

Aby toho ale nebolo málo, Ježiš nie len že neprišiel k celému svetu, ale ešte ZAKAZOVAL šírenie jeho učenia:

Týchto dvanástich vyslal Ježiš a povedal prikázal im: Na cestu pohanov nechoďte a do samaritánskeho mesta nevchádzajte. Ale radšej choďte k ovciam strateným z domu izraelského. (Evanjelium podľa Matúša)

 

Ak by učeníci aj chceli šíriť jeho učenie v pohanských krajoch a v meste Samaritánskom, nemohli, lebo im samotný Ježiš prikázal, že majú učiť stratené ovce z domu izraelského. Samotný Ježiš tu už druhý krát ukazuje, ku komu je poslaný a  koho sa jeho otec, Hospodin, snaží zachrániť.

Takže ešte raz, Ježiš prišiel k izraelcom, teda židom. Kráľovtsvo Hospodina sa naplní izraelcami a my ostatní si môžme hľadať iné miesto.

 

(Týmto článkom nenútim nikoho, aby vystúpil zo svojej viery, ani ho netlačím do inej. Len píšem svoj názor a ponímanie. Duša sa musí sama rozhodnúť v čo bude veriť.)


Použitá literatúra: Biblia: Písmo sväté Starej a Novej zmluvy, Tranoscius Liptovský Mikuláš, 2010, ISBN 978-80-7140-338-8