Pomestia sa všetci do kráľovstva nebeského?

kresťania

Veríte v Boha? Chodíte do kostola? Ak Vás od malička vychovávali “po kresťansky”, tak pravdepodobne áno. Priznám sa, ja som tiež vychovaný podľa kresťanstva. Od malička som chodil do kostola, načúval Bohu a jeho slovu, teda Biblii. Postupne ako som rástol, začal som sa spytovať. Ako toto môže byť pravda? Boha nikto nevidel, čo ak je Biblia iba výmyslom nejakého človeka s dobrou predstavivosťou?

Bol som znechutený. Začal som popierať ako Boha, tak aj posmrtnú existenciu a všetky veci medzi nebom a zemou. Toto obdobie trvalo dlho. Potom som znovu uveril v Božské sily a začal som sa viac zamýšľať. Neskôr som otvoril Bibliu a celú ju prečítal. Čuduj sa svete, chodil som do kostola toľko rokov, ale jednu vec som tam nikdy nepočul. Nikdy. Stále mi hovorili, že nás do neba všetkých zoberú, že stačí žiť podľa prikázaní a bude nám brána otvorená, no to nebude celkom tak…

 

O tom, či sa pomestíme do kráľovstva nebeského nám hovorí aj Biblia, konkrétne Zjavenie Jána takto:

 

Potom som videl štyroch anjelov stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zemské vetry, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela: mal pečať živého Boha, zvolal mohutným hlasom na štyroch anjelov, ktorí dostalo moc škodiť zemi, moru, a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služobníkov nášho Boha neoznačíme na čelách. Počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc zo všetkých kmeňov izraelských:

z kmeňa Júdovho dvanásťtisíc označených

z kmeňa Rúbenovho dvanásťtisíc

z kmeňa Gádovho dvanásťtisíc

z kmeňa Ašerovho dvanásťtisíc

z kmeňa Neftalímovho dvanásťtisíc

z kmeňa Menaššeho dvanásťtisíc

z kmeňa Simeonovho dvanásťtisíc

z kmeňa Lévího dvanásťtisíc

z kmeňa Isacharovho dvanásťtisíc

z kmeňa Zebulúnovho  dvanásťtisíc

z kmeňa Jozefovho dvanásťtisíc

            z kmeňa Benjamínovho dvanásťtisíc označených.

 

A kde sú rody z slovanské, germánske, keltské, indiánske? Či vari celý svet vyšiel z kmeňov izraelských? Nemyslím si.

Podľa mňa, je toto jasný dôkaz, že do kráľovstva nebeského sa nedostane každý, kto bude žiť podľa prikázaní a klopať na bránu. Do kráľovstva nebeského sa dostane len veľmi málo ľudí, aj to len z izraelských kmeňov. Keď ste Slovan, Kelt, alebo Indián máte jednoducho smolu.

Kresťanský duchovný Vám povie, že to nie je tak ako hovoríte. Nemá pravdu a podľa Biblie ho za to stihne veľký trest!

 

Výpoveď dodáva opäť Ján:

 

Ja dosvedčujem každému, kto počuje prorocké slová tejto knihy: Ak k nim niekto pridá,  tomu Boh pridá pliagy opísané v tejto knihe. Ak niekto vezme niečo zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh vezme podiel na strome života a zo svätého miesta, opísaných v tejto knihe!

Ten, ktorý dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro.

Amen! Príď, Pane Ježiši!

Milosť Pána Ježiša [Krista] so všetkými [svätými! Amen!]

Opísal som Vám celú kapitolu, v ktorej sa písalo o služobníkoch Hospodina, ku podivu len Izraelských, pričom na zemi je toľko národov. Je to tam celkom jasne napísané. Ak sú služobníci len Izraelci, tak aj v nebi búdú len oni. Kazateľ v kostole Vám povie slová, že židia odmietnu miesto v nebi, lebo to je tak napísané. Ale, zjavenie Jána je posledná kniha, ktorá je akousi pečaťou celej Biblie. Ani slovo o nejakom vzdávaní. On videl kráľovstvo Božie. Videl v ňom iba národ Izraela, čo by v prípade odmietnutia nebolo možné. Takže človek, ktorý Vám toto povie, napĺňa skutok, za ktorý ho Hospodin odmení pridaním pliagy.

Po týchto riadkoch ste možno trošku zmätení. Neviete či veriť, alebo nie. Alebo neviete v čo veriť. Nebojte sa, aj ja som si tým prešiel. Pokojne rozmýšľajte. V nasledujúcich článkoch Vám priblížim Božské sily, takže strach nie je potrebný.

(Týmto článkom nenútim nikoho vystúṕiť zo svojej viery, ani ho netlačím do inej. Len píšem svoj názor a ponímanie. )


Použitá literatúra: Biblia: Písmo sväté Starej a Novej zmluvy, Tranoscius Liptovský Mikuláš, 2010, ISBN 978-80-7140-338-8